Silice - Trękusek BUS, PKS, rozkład jazdy

Przewoźnicy, którzy obsługują trasę:

Trasa przejazdu:
Silice - Skajboty - Patryki - Prejłowo - Pajtuny - Purda - Wyrandy - Marcinkowo - Trękusek
1+1 =